Billedgalleri

 

 

 

Prosjekt - og byggeledelse Omlegging og etablering av fortau Fv 551 , Trafikksikkerhetstiltak Kvitsøy kommune

 

 

Prosjektledelse ny 6 avd. Solbakken barnehage, Randaberg kommune 

 

Prosjektering- og prosjektledelse Tilbygg 2 avd. Viste Barnehage Randaberg kommune 

 

Prosjekterings- og prosjektledelse Randaberg Treningshall, Randaberg kommune

 

Prosjektering- prosjekt- og byggeledelse ombygging for nytt Bibliotek ,Randaberg kommune

 

Prosjektledelse utvidelse Fv 472, breddeutvidelse, traséomlegging, G/S-veg , Randaberg kommune

This is a placeholder for a image.

 This is page content. Please click here to edit .