Nyheter

 

Mai 2015

 

 

 

Byggadmin har følgende sentralgodkjenning

 

Foretaket er godkjent innenfor følgende 6 godkjenningsområder:

 

Funksjon

 

Fagområde Tiltaksklasse

 

Utførende

Prosjekterende

 

Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)

Overodnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner)   

 

2

2

Utførende Innmåling og utstikking av tiltak

 

1

 

Prosjekterende

Miljøsanering

1

 

Prosjekterende Oppmålingsteknisk prosjektering

1

 

Prosjekterende Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) 2

 

Uavhengig kontrollerende

 

 Overordnet ansvar for kontroll

 

2